Med strategisk beliggende næringseiendommer i Kristiansund, har Mosnes AS 50% eierskap i selskapet WM Eiendom, som forbereder på ytterligere vekst i den oljerelaterte industrien knyttet til utbyggingene i Norskehavet og fiskerinæringen på Nordmøre. Leietakerne ser etter gode innseilingsmuligheter, effektive veiforbindelser, godkjente kaianlegg og arealer for lossing og logistikk. WM Eiendom har bred erfaring med utvikling og tilrettelegging av eiendommer – både for industrielle aktører og mer handelsorienterte virksomheter. 

Sub Sea Base Kristiansund er en stor sjøeiendom med strategisk nærhet til innseilingsleia og andre viktige baseanlegg.

Vi har i dag ca. 300.000 kvm tomt og ca. 30.000 kvm med bygninger i vår portefølje. I tillegg betjener vi årlige leieinntekter på ca. 27 millioner kroner. Selskapet har et stort potensial til å bygge samt øke våre leieinntekter betydelig.

Våre næringsselskap og -eiendommer

 • Eurobygg

  Eurobygg

    Eurobygg AS forvalter en næringseiendom med strategisk beliggenhet like utenfor Vestbase Les mer
 • Sub Sea Base

  Sub Sea Base

    Sub Sea Base Kristiansund ligger ved sjøen, bare 1,2 km rett Les mer
 • 1